Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-02-28 20:12:26

Koza Altın'ın Çukuralan altın madeni 3. kapasite artırımı projesi

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

''Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan altın madeni işletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vermiş olduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali talebiyle açılan dava, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2021/1013 E. sayılı dosyası üzerinden görülmüştür. 

Şirketimiz tarafından 28.07.2023 tarihinde yapılan bildirimle söz konusu davaya ilişkin ilk derece mahkemesi tarafından lehimize verilen kararın, Danıştay tarafından şirketimiz aleyhine bozulmuş olduğu bildirilmiştir. Danıştay tarafından verilen bozma kararı sonrası söz konusu dosya, yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesi olan İzmir 4. İdare Mahkemesine gönderilmiş ve ilgili dosya İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2023/1294 esasına kaydedilmiştir.

Şirketimize ulaşan İzmir 4. İdare Mahkemesinin 14.02.2024 tarihli ve 2023/1294 E., 2024/267 K. sayılı kararıyla, 'ÇED raporunun tamamına yönelik olarak yapılan değerlendirmede ise faaliyet alanında yapılan ölçüm sonuçlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği açısından uygunsuzluk içermemekle birlikte, proje sahası içerisinde hali hazırda bulunan 2 adet açık ocağın, 3. kapasite artırımıyla genişletilecek olan ocak 5'in ve projeye eklenecek 3 yeni açık acağın (Ocak 6, Ocak 7, Ocak 8) toz kaynağı olarak hava kalitesi modellemesine dahil edilmemiş olduğu, modelleme sonuçlarının açık ocakların değerlendirmeye dahil edilmemiş olması nedeniyle Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği açısından denetime elverişli olmadığı anlaşılmış olup, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, ...' şeklinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere hüküm kurulmuştur. İlgili karar kesinleşmemiş olduğundan yargılama devam etmektedir.''
 

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 istatistikhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.