Impact Hub İstanbul’un Foodback platformu Türkiye’de bir ilke imza attı

Impact Hub İstanbul’un Foodback platformu, EIT Food desteğiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak Annual Food Agenda (AFA) konferansını online olarak gerçekleştirdi. Programda gıda ve tarım ekosisteminden fikir liderlerinin katılımıyla Tohumdan Sofraya Döngüsel Ekonomi, Yok Olma Tehlikesindeki Sektörler, Rejeneratif Tarım Uygulamaları, Atıksız Mutfak & Restorancılık gibi başlıklar etrafında çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Foodback; ana hedefi, tüketicilerin ilgisini çekmek ve tüm değer zincirine dahil ederek tüketicileri yedikleri gıdalar hakkında düşünmeye teşvik etmek olan AFA konferansıyla tüketicilerin gıda sistemini daha iyi anlamalarını sağlamak için gıdayla bağlantılı veya bağlantısız günlük ortamlarda; akademi, endüstri, üreticiler ve tüketiciler arasındaki etkileşimi sağlamayı hedefliyor.

G2O Consulting Kurucusu Göksemin Gökalp Özdemir sunuculuğunda online olarak gerçekleşen ve çeşitli konu başlıklarının yer aldığı Annual Food Agenda programında sektör temsilcileriyle her başlık derinlemesine konuşuldu. Annual Food Agenda’nın İletişim Partnerliğini ise Aposto! gerçekleştirdi.

Buğday Derneği partnerliğinde gerçekleşen “Topraktan Sofraya Döngüsel Ekonomi” oturumunda Buğday Derneği Strateji Kurulu Üyesi Güneşin Aydemir organik tarımın çıkışını izleyicilere aktarırken, tarım tedarik zinciri içerisindeki yapının yarattığı karbon emisyonuna ve ülkemizdeki gıda atığının büyüklüğüne parmak bastı. Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Müdürü Neriman Kalyoncuoğlu ve Doktar'ın Kurucusu Tanzer Bilgen ile gerçekleşen

Kırmızı - Mavi Okyanus oturumunda ise Dünyada kolektif bir çabanın gerekliliğinden ve karlılıktan öte, toplumsal stratejilerin önemine yer verildi. Aynı zamanda çiftçilerin bilgiyi nasıl kullanacakları konusundaki eksikliklerinin belirtildiği oturumda Tanzer Bilgen; akıllı tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasının sağlayarak, çiftçilik sektörünün daha ilgi çekici hale gelmesini hedeflediklerini iletti.

Tüketici ve Üreticiyi Buluşturamamak

MGA Tarımsal Danışmanlık Kurucusu Merve Gülistan Aydın moderatörlüğünde gerçekleşen “Yok Olma Tehlikesindeki Sektörler” başlıklı oturumda, Selçuk Aykan – Maya Bozcaada, Selin Arslanhan – ReDis Innovation ve Zafer Kızılkaya – Akdeniz Koruma Derneği gibi önemli isimler yer aldı.

Türkiye'deki en büyük sorunun tüketici ve üreticiyi buluşturamamak olduğunu ifade eden Maya Bozcaada Kurucusu Selçuk Aykan, küçük yerlerde bu şekilde bir sorun yaşanmadığını iletti.

Tarımın yeni teknolojilere dirençli sektörlerden biri olduğunu belirten ReDis Innovation Kurucusu Selin Arslanhan, “Tarımı dönüştürmek çok kıymetli. Türkiye'de tarımda ve gıdada dönüşümde belli başlı engeller var. Adapte etmeyi başarabilirsek Türkiye’de bu alanlarda daha fazla verim alabiliriz” dedi. Aynı oturumda yer alan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, “Elimizdeki önemli kaynağı yok etmeye devam ediyoruz” diyerek, balıkçıların yaşadığı gelir kaybına dikkat çekti.

Ekolojik Ayak İzini Azaltmak ve Ekolojik Sürdürülebilirliği Sağlamak

Yemek Yazarı ve Danışman Cemre Torun, “Atıksız Mutfak & Restorancılık” başlıklı oturumda “Doğaya en az zararı nasıl verebiliriz” konusunda bir araya geldiklerini ve atıksız restoran, ekolojik ayak izini azaltma ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlamayı önemsediklerini ileterek, “Genel atık yönetimi felsefesi, kaynakların doğru kullanımına dayanmaktadır” dedi.

Girişimi Bundle Kitchen’ı anlatan Alican Karaca, Bundle Kitchen’da pişen hiçbir yemeğin boşa gitmediğini ve Türk ürünlerini kullanmaya önem verdiklerini belirtirken; ekosisteme yeni giren girişimcilerle birlikte çalışmanın değerinden bahsetti.

Aynı Paydaya Gelip Aksiyon Almalıyız

Kök Projekt partnerliğinde ve Kök Projekt Kurucularından Semi Hakim moderatörlüğünde gerçekleşen “İklim Krizinin Getirdikleri & Döngüsel Gıda Düzeni” oturumunda, Bee’o Propolis Kurucusu, Gıda Yüksek Mühendisi ve Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doçent Doktor Barış Karapınar, Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi’nde Gıda Enformasyonu Grup Lideri olarak görev yapan Görkem Şimşek Şenel ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu Genel Sekreteri Onur İlhan yer aldı. Oturumun ikinci yarısında ise gıda ve tarım alanında çalışan girişimler; esular, Local Greens ve Maya Milk sunumlarına yer verildi.

Semi Hakim tarafından aynı paydaya gelerek alınacak aksiyonların öneminden bahsedilen oturumda, Aslı Elif Tanuğur Samancı Yeşil Mutabakat çerçevesinde onaylanan kuralların zorunlu hale getirilmesi, hükümet ve devletlerin firmalara kuralların uygulanması için destek vermesi ve ulusal anlamda seferberlik meydana getirilmesinin önemini vurguladı.

Barış Karapınar konuşmasında, “Gıda sistemini en fazla etkileyen etmen kuraklık. Mayıs ayında yaşanan kuraklık buğday üretiminde yüzde 22’lik şoklar yaratmaktadır. Bu durum üretici ve tüketiciyi etkilemektedir” dedi. Aynı zamanda üreticilerin yüzde 95’inin iklim değişikliklerinin farkında olduğunu belirten Karapınar, çiftçinin iklim krizinin etkileriyle kendi başına, terk edilmiş durumda olduğunu söyledi.

Görkem Şimşek-Şenel, üretim miktarı ve ihtiyacın doğru belirlenmesinin önemini ve tarladan- sofraya gelişen sistemlerde alınacak verilerin doğru alınması gerektiğini iletirken, veri tabanlı yaklaşımlarla gıda geleceğini ve yapay zeka öğrenmesini birleştirebileceğimizi yineledi. Paydaşlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Onur İlhan, ulusal strateji çalışmaları ve eylem planı meydana getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kapanış oturumu olan ve Aposto! partnerliğinde gerçekleşen “Annual Food Agenda Manifesto” oturumunda, Impact Hub İstanbul-Foodback Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, Aposto! Yemek Editörü Berkok Yüksel ve AFA Sunucusu Göksemin Gökalp Özdemir, iki günün değerlendirmesini yaptı. Öne çıkan noktalarına değinen konuşmacılar, ortak çalışmanın önemini bir kere daha vurguladı.

Okunma