Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-06-13 12:48:32

DEVA Partili Rızvanoğlu, Bakan Özhaseki’ye kıyıların işgallerini sordu

Rızvanoğlu, TBMM'ye sunduğu önergesinde, kıyı alanlarının korunması ve kamuya açık tutulmasının Anayasa ve kanunlarla güvence altına alındığını belirterek, ''Ancak son yıllarda kıyılarımızda yaşanan işgaller ve bu işgallerin yeterince denetlenememesi, kamu yararını zedelemekte ve çevresel sorunlara yol açmaktadır. Kıyılardaki fuzuli işgallerin tespiti ve ecrimisil uygulamaları, kamu idaresinin sorumluluğunda olup, işgallerin derhal sonlandırılması ve kamuya ait alanların geri kazanılması gerekmektedir.” dedi.

Rızvanoğlu kıyı işgallerinin yeni nesil teknolojilerle tespitinin sağlanabileceğini vurgulayarak, “Bakanlığınız tarafından da kıyı işgallerinin tespiti için WhatsApp ihbar hattı kurulduğu kamuoyuna yansımıştır. Bu girişim, vatandaşların ihbarlarını kolayca iletebilmeleri açısından önemli bir adım olmakla birlikte, yeterli değildir. Teknolojik imkanların artmasıyla birlikte, dronelar marifetiyle ve yapay zeka kullanılarak bu işgallerin tespiti daha kolay hale gelmiştir. Bu teknolojiler, geniş kıyı şeritlerinde anlık ve detaylı veri sağlayarak, yasadışı işgalleri hızla tespit edebilir.” ifadesinde bulundu.

Rızvanoğlu’nun önergesinde şu sorular yer aldı:

''Son beş yılda Kıyı Kanunu ve bu kanuna göre kıyı kenar çizgisi uygulamalarını ihlal eden işgallerin sayısı kaçtır? Bu işgallerin illere göre dağılımı nedir? ''

''Son beş yıl içinde kıyı işgalleri sonucunda kamu kurumları tarafından tespit edilen fuzuli işgallerin kaçının işgaline son verilmiştir?''

''Kıyı işgallerinde işgalciye uygulanan ecrimisil tahakkukları sonrasında işgalin derhal sonlandırılması gerektiği halde, işgale devam eden yerler bulunmakta mıdır?''

''İşgali sonlandırılmayan fuzuli işgallerle yapılan kira sözleşmeleri sonucunda ne kadar gelir elde edilmiştir?''

''Kıyıların işgali konusunda WhatsApp ihbar hattınıza ulaşan şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetler ve yapmış olduğunuz incelemeler sonucunda nasıl bir yol haritası izlenmektedir?''

''WhatsApp ihbar hattı dışında kıyı işgallerinin tespiti için hangi yeni nesil teknolojilerden faydalanılmaktadır?''

''Dronelar ve yapay zekâ teknolojileri kullanılarak kıyı işgallerinin tespit edilmesi daha kolay hale gelmişken, hala işgallere göz yumulmasının sebepleri nelerdir? ''

''Teknolojik imkanlar varken kıyı işgallerinin devam etmesi, denetim ve müdahale mekanizmalarındaki eksiklikleri göstermektedir. Bu konuda Bakanlığınız aldığı tedbirler nelerdir?''

''Ecrimisil tahakkuk ettirildikten sonra bu tahakkuklara karşı açılan davaların sonucunda idare davaların ne kadarını kazanmıştır ya da kaybetmiştir?''

''Tahakkuk ettirilen ecrimisil tutarlarından tahsili geçmiş alacak tutarı ne kadardır? Bu tutarların ne kadarı affa uğramıştır?''

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 istatistikhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.